El disseny editorial és la branca del disseny gràfic dedicada al disseny, maquetació i composició de publicacions tals com a revistes, periòdics, llibres o art de tapa en discos.

Una altra manera simple de fitar-ho és considerar-ho com una forma de periodisme visual, en la mesura en què aquesta etiqueta ho distingeix més fàcilment d’altres processos de disseny gràfic, com el màrqueting o el disseny de packaging, que solen orientar-se exclusivament a la promoció d’un punt de vista o d’un producte. Una publicació editorial, per contra, pot entretenir, informar, instruir, comunicar, educar o desenvolupar una combinació de totes aquestes accions.

Les publicacions editorials tenen com a objectiu principal el comunicar o transmetre una idea o narració mitjançant l’organització i presentació d’imatges i paraules. També pot exercir diverses funcions, per exemple, dotar d’expressió i personalitat al contingut, atreure i retenir l’atenció dels lectors o estructurar el material d’una manera nítida.