Desenvolupament web és un terme ampli que defineix la creació de llocs web per a Internet o una intranet. Per aconseguir-ho es fa ús de tecnologies de programari del costat del servidor i del client que involucren una combinació de processos de base de dades amb l’ús d’un navegador web a fi de realitzar determinades tasques o mostrar informació.