El disseny editorial és la branca del disseny gràfic dedicada al disseny, maquetació i composició de publicacions tals com a revistes, periòdics, llibres o art de tapa en discos. Es realitzen des de flyers, catàlegs, stoppers, díptics, tríptics, brochures, papeleria comercial, cartes de restaurant, etc…