Project Description

Creació d’una presentació multimédia en la qual s’informava als clients dels serveis, zona, establiments, complexes lúdics i formatius.