Branding és un anglicisme emprat en màrqueting que fa referència al procés de fer i construir una marca (en anglès, brand equity) mitjançant l’administració estratègica del conjunt total d’actius vinculats en forma directa o indirecta al nom i/o símbol (logotip) que identifiquen a la marca influint en el valor de la marca, tant per al client com per a l’empresa propietària de la marca.